Ouderportaal

Onze school hecht eraan bij de ondersteuning aan leerlingen goed samen te werken met ouders. U hebt uw kinderen aan onze zorgen toevertrouwd. Ons doel is om samen naar het beste voor uw kind te zoeken. Het is belangrijk dat we elkaar daarin ondersteunen en daarom zijn wij ook heel blij met betrokken ouders!

 

Deze portal is speciaal voor u gemaakt om u zoveel mogelijk te informeren over de school. In deze portal vindt u diverse documenten als inspectierapporten, nieuwsbrieven, protocollen, de schoolgids en het schoolplan. Daarnaast treft u ook de agenda met belangrijke momenten en het vakantierooster van dit schooljaar aan.

 

Onder de tabblad 'contact' kunt u als ouder(s)/verzorger(s) enkele zaken, zoals ziekmeldingen en een adres wijziging digitaal doorgeven. Daarnaast vindt u onze contactgegevens, een contactformulier en contact gegevens van Loket Randstad (van samenwerkingsverband Berséba).

 

We hopen dat u op deze manier goed op de hoogte blijft van wat er op school gebeurt!