Kernwaarde 'Verbinden'

De kernwaarde 'verbinden' raakt veel gebieden, waarin liefde de kern is. In de eerste plaats heeft deze kernwaarde een grote plek in ons pedagogisch klimaat. De leerkracht zal voortdurend op zoek gaan naar de verbinding met de leerling, afstemmen op zijn/haar onderwijsbehoeften zodat een band met de leerling ontstaat. Om en leerling tot ontwikkeling te laten komen, is contact met de ouder(s)/verzorger(s) van wezenlijk belang. Als die verbinding ontstaat, kan gezamenlijk gewerkt worden aan de sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling van de leerling.