Kernwaarde 'Verantwoordelijkheid'

Wij willen de leerlingen leren dat zij verantwoordelijk zijn voor hun eigen daden. Zij worden ook hierin gewezen op wat God van ons vraagt: liefdevol en behulpzaam zijn ten opzichte van elkaar en ijver om het werk getrouw en naar vermogen uit te voeren. Wij proberen deze houding voor te leven en te stimuleren door gesprekken, lessen, het aanleren van gewenst gedrag, enzovoorts.