Kernwaarde 'Veiligheid'

We zien het als onze roeping dat iedere leerling zich bij ons op school veilig voelt! Veiligheid is de basis voor het welbevinden van de leerling en dus eigenlijk voor alles wat er op school plaatsvindt aan ontwikkelingen en prestaties. Daarom staat veiligheid bij ons hoog in het vaandel. Om de veiligheid goed te kunnen waarborgen, handelen we volgens een agressieprotocol. Tijd om ruzies uit te praten/op te lossen zorgt ervoor dat kinderen zich bij ons op school veilig voelen.

In de klassen krijgt veiligheid gestalte door structuur, voorspelbaarheid, duidelijkheid en consequent handelen.