Kernwaarde 'Ontwikkelen'

Het is onze wens en bede dat alle leerlingen zich mogen 'ontwikkelen in het geloof'. Dat ze van God geleerd worden dat ze zelf zondige kinderen zijn, maar dat bij de genadige God vergeving van die zonden mogelijk is. In dat opzicht zal ook dagelijks Gods Woord opengaan.

Als leerinstituut willen we dat leerlingen tot ontwikkeling komen. In de eerste plaats zal gewerkt worden aan de cognitieve ontwikkeling van de leerlingen. Kinderen worden uitgedaagd om, naar eigen onderwijsbehoeften, naar vermogen te presteren.

Ook op sociaal-emotioneel gebied zullen kinderen uitgedaagd worden, zodat ze kunnen groeien in hun sociale vaardigheden. Indien gewenst is hiervoor extra hulp mogelijk.