Kernwaarde 'Ontspannen'

Het komt regelmatig voor dat (nieuwe) leerlingen gespannen op school komen. De stap naar het speciaal basisonderwijs wordt doorgaans als pittig ervaren. We zien het als onze taak om leerlingen te 'ontspannen'. Met name in ons pedagogisch klimaat is hier veel aandacht voor. Zodra het welbevinden van de leerling verbetert, ontstaat de ruimte om ook cognitief te ontwikkelen.

In de klassen is, door middel van time-out, speelmomenten en pauzes, ruimte om te ontspannen. Structuur, duidelijkheid en voorspelbaarheid zijn daarin kernwoorden.