Onze visie

 

De uitgangspunten van ons onderwijs hebben we samengevat in onze basiswaarden 'Liefde, geloof en hoop' (naar 1 Korinthe 13). In dit hoofdstuk wordt de uitnemendheid van de liefde beschreven. De apostel Paulus geeft daarbij kenmerken van die liefde: "De liefde is lankmoedig (geduldig); zij is goedertieren (vriendelijk); de liefde is niet afgunstig (jaloers); de liefde handelt niet lichtvaardiglijk (pronkt niet); zij is niet opgeblazen (doet niet gewichtig); zij handelt niet ongeschiktelijk (ongepast), zij zoekt zichzelven niet; zij wordt niet verbitterd; zij denkt geen kwaad; zij verblijdt zich niet in de ongerechtigheid (kwaad), maar zijn verblijdt zich in waarheid; zij bedekt alle dingen, zij gelooft alle dingen, zij hoopt alle dingen, zij verdraagt alle dingen. De liefde vergaat nimmermeer.." Dit is ook de reden waarom we liefde voorop zetten; mede ook dat Paulus zegt: "En nu blijft geloof, hoop en liefde, deze drie; doch de meeste van deze is de liefde."

 

Om bovenstaande visie praktische uitwerking te geven, hebben we vijf kernwaarden geformuleerd: