JRK-groepen

Op onze JRK-afdeling worden kinderen met een ontwikkelingsachterstand in de leeftijd van 4 tot en met 6 à 7 jaar geplaatst.

De meeste kinderen die onze JRK-groepen bezoeken, stromen vanuit het basisonderwijs, een (medisch) kinderdagverblijf of een peuterspeelzaal onze school binnen.

Jonge kinderen die bij ons op school geplaatst zijn, volgen gedurende 1,2 of 3 jaar (kleuter)onderwijs. In deze periode wordt onder ander door middel van observaties en het dagelijks handelend bezig zijn met het kind, gekeken naar de aard en de achtergronden van de ontwikkelingsachterstand. Eveneens vormen we in deze periode een besluit over de mogelijkheden die er zijn voor het vervolgonderwijs.

Zo zijn er kleuters die doorstromen naar groep 3 van het SBO, maar de mogelijkheid tot (terug)plaatsing binnen het reguliere basisonderwijs bestaat ook. Het komt ook voor dat kleuters een verwijzing krijgen naar de ZML-school (school voor zeer moeilijk lerende kinderen) of naar een andere specifieke vorm van onderwijs (bijvoorbeeld naar een school voor kinderen met een ernstige spraak-/taalproblemen of naar een clustergroep binnen een school die gespecialiseerd is in het geven van onderwijs aan kinderen met autisme). In nauw overleg met de ouder(s)/verzorger(s), groepsleerkracht(en), directie, intern begeleider en orthopedagoog, wordt een besluit genomen over de meest geschikte vorm van vervolgonderwijs voor deze kinderen.

Wij vinden het op onze school belangrijk om vooral te kijken naar de mogelijkheden van het kind en niet naar de onmogelijkheden. Dit past binnen het kader van het handelingsgericht werken dat op 'De Wijngaard' plaatsvindt.

Vanuit deze invalshoek wordt er gezocht naar die leerprocessen die de ontwikkeling van de kinderen stimuleren. We willen elk kind steeds een stapje verder helpen in de ontwikkeling.

We maken daarbij gebruik van het programma 'KIJK'. 'Kijk' is een observatiesysteem waarmee de ontwikkeling van de kinderen op alle gebieden in kaart wordt gebracht. Onder andere op basis van die informatie kunnen er doelen per kind voor de komende perioden worden vastgesteld. Met deze manier van werken proberen we kinderen zo ver als mogelijk in hun ontwikkeling te stimuleren en te laten ontwikkelen. Daarbij de mogelijkheden van het kind in acht nemend.

De groepsleerkracht ontwerpt, in overleg met de leerlingen, betekenisvolle activiteiten. Dit houdt in dat er regelmatig een excursie of een uitstapje georganiseerd wordt. Daarbij kunt u bijvoorbeeld denken aan het brengen van een bezoek aan de bibliotheek om te zorgen voor een wisselende collectie (prenten)boeken in de klassenbibliotheek, het winkelen in de supermarkt als we werken over het thema 'boodschappen doen'. Natuurlijk nemen de kinderen dan hun boodschappenbriefje mee dat ze zelf 'geschreven' hebben. Ook de portemonnee met geld mag niet vergeten worden! Deze doe-activiteiten vormen voor het jonge kind het middel om de wereld te gaan ontdekken en om deze te (leren) begrijpen. Het kennisniveau, de zelfstandigheid en het zelfvertrouwen van het kind zal zich door het creëren van betekenisvolle activiteiten uitbreiden.

Door het aangaan van interacties met de wereld die hen omringt, zullen kleuters spelenderwijs steeds meer vaardigheden gaan beheersen.