Hoogbegaafdheid

Ook in het speciaal basisonderwijs zitten meer- en hoogbegaafde kinderen. Zij kunnen zich niet ontplooien in het regulier basisonderwijs, door bijvoorbeeld sociaal emotionele of concentratie problemen en zijn dan beter op hun plaats in het speciaal basisonderwijs.

 

Op de Wijngaard is het onderwijs aan meer- en hoogbegaafde kinderen in ontwikkeling. Meer- en hoogbegaafde kinderen leren en denken op een andere manier. En vaak hebben zij meer uitdaging nodig. Het team van de Wijngaard is erop gericht de wijze van leren van deze kinderen te herkennen en daarop te anticiperen. Er zijn uitdagende leermaterialen aangeschaft en per leerling wordt gekeken hoe dit ingezet kan worden. Onderwijs aan meer- en hoogbegaafde kinderen is maatwerk; voor ieder kind anders. De leerkrachten zullen dit samen met de IB-ers bespreken en uitvoeren.

 

In het ontwikkelperspectief van de leerlingen is, op basis van de leerrendementen, hun uitstroomprofiel berekend. Meer- en hoogbegaafde kinderen hebben mogelijk een uitstroom op  HAVO/VWO niveau. De leerstof is hierop aangepast, zodat zij geen problemen ondervinden bij de aansluiting op het voorgezet onderwijs. Dat kan ook voortgezet speciaal onderwijs zijn op HAVO/VWO niveau.