Het bestuur

'De Wijngaard' is één van de drie scholen van de Stichting tot het verstrekken van Speciaal Onderwijs op Reformatorische Grondslag in de regio Zuid-Holland-Zuid. Tot deze stichting behoren ook 'De Rank', een school voor zeer moeilijk lerende kinderen en 'De Akker', evenals 'De Wijngaard' een school voor speciaal basisonderwijs. De stichting is opgericht op 20 mei 1983 en is statutair gevestigd in Dordrecht.

Het bestuur telt op dit moment zes leden en deze zijn afkomstig uit de Protestantse Kerk in Nederland, de Hersteld Hervormde Kerk, de Gereformeerde Gemeenten (in Nederland), de Christelijk Gereformeerde Kerken en/of de Oud Gereformeerde Gemeenten.

Voor hun benoeming betuigen bestuursleden schriftelijk hun instemming met de in de statuten van de stichting geformuleerde grondslag.

 

Namens onze stichting zitten de volgende personen in het bestuur:

dhr. W.J. van Wijngaarden

Voorzitter

dhr. D. van Heteren

Secretaris

mw. J. Lindner-Roza


dhr. J. Muilwijk

dhr. C. de Ron

Vacature