GMR

De school heeft een medezeggenschapsraad (MR). Conform het reglement bestaat deze uit vier personen: twee leden namens de ouder(s)/verzorger(s) en twee namens het personeel. Samen met de medezeggenschapsraden van de andere scholen van de stichting voor speciaal onderwijs op Reformatorische grondslag wordt een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) gevormd. Besloten is om zoveel mogelijk zaken te bespreken in de MR, in aansluiting op de vergaderingen van het bestuur. De MR en de GMR hebben instemmingsrecht.

 

Mocht u contact willen met één van de MR-leden, kunt u hieronder de contactgegevens vinden:

Oudergeleding:

Dhr. J.W. Molenaar

Dhr. M.J. van der Vliert

 

Personeelsgeleding:

Mw. L. M. E. Vermeulen - Kooij

Mw. A. E. van Welzen - Breman

 

Heeft u een vraag en/of een opmerking aan de MR, stuur dan een mail naar: mr@dewijnaardsbo.nl (mail bereikt dan zowel ouder- als personeelgeleding).