Instroommomenten en crisisopname

Op drie momenten in het jaar kunnen kinderen bij ons op school geplaatst worden; na de zomervakantie, na de kerstvakantie en na 31 maart. Kinderen worden toegelaten als er een (tijdelijke) toelaatbaarheidsverklaring (TLV) door de Commissie van Toelating (CvT) is afgegeven. Naast de drie instroommomenten is er de mogelijkheid tot crisisplaatsing. De situatie op de basisschool kan zodanig zijn dat het dringend gewenst is dat het kind zo spoedig mogelijk een plek op onze school krijgt. De CvT bepaalt of crisisopvang wel of niet noodzakelijk is voor het betreffende leerling.