Coronavirus

Op dit moment is onze school, op last van de overheid,  gesloten in verband met het Coronavirus. Dit houdt in dat alle activiteiten binnen de school geannuleerd zijn. Dit geldt onder andere voor de volgende activiteiten:

  1. Alle lessen zijn geannuleerd, kinderen blijven thuis. Voor de leerlingen wordt op dit moment lesstofpakketten gemaakt.
  2. Alle gesprekken en onderzoeken
  3. Alle oriëntatie- en kennismakingsbezoeken
  4. Alle studiedagen
  5. Alle observaties en overleggen
  6. Alle excursies
  7. Alle activiteiten als projectweek, kijkavond, paasviering, etc.

Te zijner tijd volgt verdere berichtgeving over het opstarten van bovengenoemde activiteiten.

 

Voor de leerlingen zijn/worden (digitale) lesstofpakketten opgesteld. Bij de pakketten is een beschrijving omtrent de werkwijze gevoegd. Iedere morgen kunt u voor 11.00 uur vragen omtrent het lesstofpakket aan de leerkracht(en) stellen. Dit kan per mail of via Parro. Vragen die na 11.00 uur gesteld worden, worden de volgende dag beantwoord.

LET OP: indien uw kind meerdere leerkrachten heeft, graag uw vraag naar beide leerkrachten sturen. Onderling is afgesproken wie op uw vraag reageert.

 

Als school volgen we de berichtgeving vanuit de overheid, RIVM en de GGD's op de voet. Indien de maatregelen aangepast worden, zullen we als school hiernaar handelen en zullen we u hierover informeren.

 

We willen u als ouders/verzorgers graag adequaat informeren over de huidige stand van zaken. Hierover zijn diverse informatiebrieven verstuurd. Hieronder kunt u de verstuurde brieven downloaden. 

Download
Informatiebrief Coronavirus 17 april 2020
Brief Coronavirus 17 april 2020.pdf
Adobe Acrobat document 120.3 KB
Download
Informatiebrief Coronavirus 1 april 2020
Brief Coronavirus 1 april 2020.pdf
Adobe Acrobat document 693.1 KB
Download
Informatiebrief m.b.t. opvang van leerlingen 17 maart 2020
Informatiebrief opvang leerlingen 17 maa
Adobe Acrobat document 134.0 KB

Download
Informatiebrief Coronavirus 17 maart 2020
algemene Informatiebrief 17 maart 2020.p
Adobe Acrobat document 317.8 KB
Download
Informatiebrief Coronavirus 16 maart 2020
Brief Coronavirus 16-03-2020.pdf
Adobe Acrobat document 119.3 KB
Download
Informatiebrief Coronavirus 15 maart 2020
Brief scholen dicht 15 maart 2020.pdf
Adobe Acrobat document 113.4 KB
Download
Informatiebrief Coronavirus 13 maart 2020
Brief Coronavirus 13 maart 2020.pdf
Adobe Acrobat document 166.1 KB